bang tải chạy cua

Băng tải modular xích nhựa vật liệu khung sườn inox 304, chế tạo theo tiêu chuẩn công nghệ châu âu xích nhựa, phụ kiện nhập từ châu âu thiết kế và chế tạo......
Mã sản phẩm: #

Băng tải modular xích nhựa
vật liệu khung sườn inox 304, chế tạo theo tiêu chuẩn công nghệ châu âu
xích nhựa, phụ kiện nhập từ châu âu
thiết kế và chế tạo...
sử dụng trong nhà máy thực phẩm, thủy sản ...


thiết kế và chế tạo tại Việt Nam
Lh 0907804060