Băng Tải PVC, PU

Băng tải lưới Teflon

Chịu nhiệt : -140oC đến 260oC dưới tại vùng kháng cự cao liên tục có thể phục vụ

Băng tải máy chà nhám

Băng tải máy chà nhám

Băng Tải PVC, PU 12

Băng Tải PVC, PU 12

Băng Tải PVC, PU 11

Băng Tải PVC, PU 11

Băng Tải PVC, PU 10

Băng Tải PVC, PU 10

Băng Tải PVC, PU 09

Băng Tải PVC, PU 09

Băng Tải PVC, PU 08

Băng Tải PVC, PU 08

Băng Tải PVC, PU 07

Băng Tải PVC, PU 07

Băng Tải PVC, PU 06

Băng Tải PVC, PU 06

Băng Tải PVC, PU 05

Băng Tải PVC, PU 05

Băng Tải PVC, PU 04

Băng Tải PVC, PU 04

Băng Tải PVC, PU 03

Băng Tải PVC, PU 03