Băng tải HS2500

Băng tải xích nhựa H2500 - P25.4 Băng tải xích nhựa H2500 - P25.4 Backflex radius:50mm
Mã sản phẩm: #

Băng tải xích nhựa

H2500 - P25.4

Băng tải xích nhựa

H2500 - P25.4

Backflex radius:50mm

Belt Type

Material

Working Load(max)

Weight

Temperature

Backflex Radius(min)

N/m(21°C)

lb/ft(21°C)

Kg/square meter

dry

wet

mm

FG900

POM

21600

1400

5.62

-40°Cto +80°C

+4 to 65°C

50