Băng tải linh hoạt

Băng tải linh hoạt - sử dụng trong kho nhà xưởng, linh hoạt mọi địa hình dùng chuyển hàng ra vào kho, lên xuống hàng trên xe ... kéo dài và thu ngắn tùy theo...
Mã sản phẩm: #
Flexible single steel roller conveyor
Length:
2000-48000mm 2500-6000mm
Width:
400/500/600/700mm /1000mm
Height:
620-990mm
Loading Capaity :
20-300kg/M
Roller :
50mm,76mm,89mm
Flexible double PVC roller conveyor(Customized size available)
Length:
2000-48000mm 2500-6000mm
Width:
400/500/600/700mm /1000mm
Height:
620-990mm
Loading Capaity :
20-150kg/M
Roller :
50mm,76mm,89mm
Automatic power flexible steel roller conveyor(Customized size available)
Length:
2000-48000mm 2500-6000mm
Width:
400/500/600/700mm /1000mm
Height:
620-990mm
Loading Capaity :
20-300kg/M
Roller :
50mm,76mm,89mm
Flexible skate wheel conveyor(Customized size available)
Length:
2000-48000mm 2500-6000mm
Width:
400/500/600/700mm /1000mm
Height:
620-990mm
Loading Capaity :
50Kg/M
Roller :
50mm,76mm,89mm