Băng tải lưới Teflon

Chịu nhiệt : -140oC đến 260oC dưới tại vùng kháng cự cao liên tục có thể phục vụ
Mã sản phẩm: #

ứng dụng

Chịu nhiệt : -140oC đến 260oC dưới tại vùng kháng cự cao liên tục có thể phục vụ