băng tải PVC tải liệu

băng tải PVC tải liệu
Mã sản phẩm: #

Nhận khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt mới hoặc cải tiến băng tải 

- Gồm các băng tải hàng hóa, băng tải cấp liệu ... trong ngành bánh kẹo, thực phẩm, thủy sản, ngành gỗ 

Liên hệ với chúng tôi để tới khảo sát :

ĐT : 0907 804060

Email : lananhkhoi@gmail.com