Băng tải xích nhựa 882-TAB

Băng tải xích nhựa 882-TAB - xích nhựa chạy cong
Mã sản phẩm: #

Băng tải xích nhựa 882-TAB
- xích nhựa chạy cong

 Vật liệu POM nâu

Liên hệ : 

ĐT 0907804060

Email : lananhkhoi@gmail.com