Sprockets

banhrangbangtailuoiinox

banh rang bang tai luoi inox

S900-12T

Sprockets s900-12T Used for modular conveyor belt 900, Pitch 27.2mm 18 double teeth, squar...

S1100

Bánh răng cho băng tải S1100

banhrang

Bánh răng s900-18T Dùng cho băng tải modular 900, Bước 27.2mm 18 răng đôi, lỗ trục vuông 4...