Teflon belt

Chịu nhiệt : -140oC đến 260oC dưới tại vùng kháng cự cao liên tục có thể phục vụ
Mã sản phẩm: #

ứng dụng
Chịu nhiệt : -140oC đến 260oC dưới tại vùng kháng cự cao liên tục có thể phục vụ

1. vải không dệt, in vải, máy sấy khô để in máy lụa và nhuộm
2. vải may máy bị thu hẹp cho cao và UV máy sấy
3. nướng thức ăn, khác nhau của máy đóng băng nhanh băng tải cho các máy sấy không khí nóng
nhân với 4. bóng, tiếp nhiên liệu kỹ thuật nhà máy máy cho giấy tẩy lông
tờ tách cho sản xuất ...